Sản Phẩm Bắc Hà

Chè cổ thụ hữu cơ từ vùng cao bắc hà

Chè Xanh Bắc Hà

Chè Xanh hữu cơ Bắc hà

150,000/ 1 hộp 150gr

Hồng trà Bắc hà

Hồng trà hữu cơ Bắc Hà

150,000/ 1 Hộp 150gr

Hộp Chè Sanse

Hộp Chè Sanse cho Trà xanh, Trà trà hay trà nhài.

150,000 VND/ 1 hộp 100gr

Set Sanse

Lá chè nâng niu bởi người nông dân Bắc hà và thiết kế với tình thương bởi các bạn trẻ ở Sanse

450,000 VND/ 1 set